Přihlásit | Registrace

Ochrana osobních údajů | NERUDA SERVIS Shop Jesenice

Nákupní košík
Celkem položek:
Košík
 
2CV SCHEMATA- MANUÁLY

DS SCHEMATA- MANUÁLY

AUTOBAZAR

AUTOSERVIS

 

2CV CLUB

QR VIZITKA ESHOPU

Vyhledávání
 
 

Ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Společnost NERUDA SERVIS, s.r.o. se sídlem Budějovická 111, 252 42 Jesenice IČ: 26436949, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82113(dále jen „Správce"), tímto ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení" nebo „GDPR") poskytuje informaci o:

 1. skutečnosti, že Správce zpracovává Vaše identifikační údaje (např. jméno, příjmení, název firmy, IČ, DIČ) a Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, popř. plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy (evidenční povinnost), popř. zasílání obchodních nabídek souvisejících se sjednaným plněním popř. službami a produkty poskytovanými Správcem - právním základem zpracování je plnění smlouvy a zákonem stanovených povinností, popř. oprávněný zájem Správce ve smyslu § 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a
 2. v souvislosti s tím o Vašich následujících právech:
 3. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce,
  1. vzít kdykoliv zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud byl dán), a to například zasláním emailu na adresu eshop.nerudaservis@seznam.cz nebo dopisu na sídlo Správce (zpětvzetí nezakládá automatický důvod pro likvidaci zpracovaných osobních údajů, tj. pokud existuje jiný důvod pro jejich zpracování, popř. jestli jejich likvidací by nedošlo k nepřiměřenému poškození Správce. Odvoláním souhlasu také není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.),
  2. poskytnout Správci souhlas se zpracováním poskytovaných osobních údajů pro konkrétní účely,
  3. požadovat od Správce informaci/potvrzení, jaké Vaše osobní údaje zpracovává (viz. čl. 15 Nařízení),
   1. na opravu/doplnění nepřesných osobních údajů a/nebo výmaz osobních údajů Správcem (viz. čl. 16 a 17 Nařízení),
   2. omezit zpracování Vašich osobních údajů Správcem (viz. čl. 18 Nařízení),
    1. obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností Správce
    2. souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Zpracování těchto osobních údajů bude probíhat po dobu trvání smluvního vztahu popř. trvání oprávněného zájmu Správce.

Zdrojem osobních údajů je smlouva popř. pracovník zaměstnavatele či veřejně dostupný zdroj (webové stránky). Příjemcem těchto osobních údajů jsou pouze osoby podílející se na plnění smluvních povinností, dodání zboží nebo zajišťující služby společnosti NERUDA SERVIS, s.r.o. a další služby v souvislosti s jejím provozováním.

V     případě, že jste náš potenciální zákazník a kontaktoval jste nás prostřednictvím formuláře na webových stránkách, zpracováváme Vaše osobní údaje k vyřízení Vaší žádosti na základě Vašeho souhlasu se zpracováním, které jsou k zaškrtnutí pod formuláři.

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K zabezpečení osobních údajů datových úložišť zejména šifrováním hesel a antivirovým programem. K úložištím osobních údajů v listinné podobě jsme přijali technická opatření pro zajištění přístupu pouze oprávněným osobám. Dále prohlašujeme, že k osobním údajům ve všech úložištích mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

V     případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte emailu eshop.nerudaservis@seznam.cz

 
 
 
 
 
 

Neruda-Servis s.r.o.
Budějovická 111
252 42 Jesenice u Prahy

tel.: ++420 241 932 456
tel.: +420 241 932 475
mobil: +420 603 802 623
e-mail: eshop.nerudaservis@seznam.czVyrobil FT Sun